BIP
8. Baza Lotnictwa Transportowego
Starszy Podoficer Dowództwa Bazy

Starszy Podoficer Dowództwa Bazy

st.chor.szt. Wojciech HRABIA

 

 

 

 tel. 261-136-215

 

st. chor. szt. Wojciech HRABIA  urodził się 30 marca 1962 r. w Sosnowcu.

Służbę wojskową rozpoczął w 1981 r. jako kadet Szkoły Chorążych Personelu Technicznego Wojsk Lotniczych w Oleśnicy.
W 1983 r. został promowany na stopień młodszego chorążego. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w strukturach Służby Inżynieryjno Lotniczej na stanowisku technika samolotu w specjalności eksploatacja płatowca i silnika samolotu MiG – 21 PFM w 39 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego.       
W 1987 r. rozpoczął pełnienie służby w 13 Pułku Lotnictwa Transportowego w Krakowie na stanowisku starszego mechanika klucza płatowca i silnika w Eskadrze Technicznej a od 2001 r. na stanowisku starszy technik klucza remontu płatowców i silników w 8 Bazie Lotniczej.
W 2010  r. objął stanowisko Pomocnika Dowódcy ds. Podoficerów w 8 Bazie Lotnictwa Transportowego a od 2016 r. Starszego Podoficera Dowództwa Bazy.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych