BIP
8. Baza Lotnictwa Transportowego
Logistyka

Szef Logistyki:

  ppłk Dariusz Ziębiński
Kontakt: 261 136 253

Szef Sekcji Planowania: mjr Dariusz Kabak
Kontakt: 261 136 264

Szef Sekcji Materiałowej: mjr Marian Zep
Kontakt: 261 136 320

Szef Sekcji Technicznej: mjr Bartosz Bassara
Kontakt: 261 136 281

Szef Sekcji ZLT: kpt. Adam Gorycki
Kontakt: 261 136 344
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych