BIP
8. Baza Lotnictwa Transportowego
Pion Bezpieczeństwa Lotów
Starszy Inspektor BL - Szef Pionu

ppłk pil. Krzysztof DZIDOKontakt: 261 136 245

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych