BIP
8. Baza Lotnictwa Transportowego
Udostępnianie Informacji Publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) należy przesłać na adres e-mail: 8bltr.sekretariat@wp.mil.pl - wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Udostępnienie informacji publicznej odbywa się w terminie ustawowym (Ustawa o dostępie do informacji publicznej). Jednocześnie informujemy, że udostępnianiu w trybie wnioskowym i bez wnioskowym nie podlegają informacje powszechnie dostępne (np. opublikowane na stronie internetowej 8. BLTr pod adresem www.8bltr.wp.mil.pl, a także na stronach internetowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej na podstawie regulaminu organizacyjnego MON).

Nie będą także udzielane porady prawne.

Ponadto informujemy, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.).

Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

Informacje o podmiocie:

Nazwa:

 

8. Baza Lotnictwa Transportowego
30-901 Kraków 50
 
fax: +48 (12) 6 396 280
Sekretariat:
tel.: +48 (12) 6 396 251
8bltr.sekretariat@wp.mil.pl
Oficer Dyżurny:
tel.: +48 (12) 6 396 211
tel.: +48 (12) 6 396 220

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych