BIP
8. Baza Lotnictwa Transportowego
13. Eskadra Lotnictwa Transportowego

Na podstawie rozkazu Nr 307 szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z 23 października 2000 roku 13 Pułk Lotnictwa Transportowego stacjonujący na lotnisku Kraków-Balice został przeformowany, w terminie do 31 grudnia 2000 roku, w 13 Eskadrę Lotnictwa Transportowego. Zadaniem eskadry było wykonywanie lotów dyspozycyjnych i transportowych dla wszystkich rodzajów wojsk.

31 marca 2004 Minister Obrony Narodowej nadał eskadrze nazwę wyróżniającą „Krakowska”.

Na podstawie decyzji Nr Z-67/Org./P-1 Ministra Obrony Narodowej z 22 września 2006 roku eskadra została włączona w skład 3 Korpusu Obrony Powietrznej.

Na podstawie decyzji Nr Pf-51/Org. Ministra Obrony Narodowej z 18 sierpnia 2008 roku eskadra została włączona w skład 3 Brygady Lotnictwa Transportowego, a w następnym roku w skład 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

1 lipca 2010 roku, 13 Krakowska Eskadra Lotnictwa Transportowego została włączona w skład 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych