BIP
8. Baza Lotnictwa Transportowego
Zastępca Dowódcy


płk Grzegorz KOT

WYKSZTAŁCENIE:

2015    WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, wydz. MECHATRONIKI I LOTNICTWA - ZARZĄDZANIE W LOTNICTWIE ORAZ ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ LOTNICZYCH, studia podyplomowe
1993    WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, wydz. ELEKTROMECHANICZNY - SAMOLOTY I ŚMIGŁOWCE, studia wyższe (mgr), magister inżynier
1988    TECHNIKUM HUTNICZE, TECHNIK HUTNIK - PRZERÓBKA PLASTYCZNA, średnie matura

KURSY I SZKOLENIA:

2015    AIRBUS - C-295 AIRCRAFT CREW CHIEF COURSE
2013    kurs doskonalący, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, ZARZĄDZANIE PROCESEM EKSPLOATACJI I OBSŁUGI TECHNICZNEJ STATKÓW POWIETRZNYCH KOD 8103019
2013    LINETECH - FUEL TANK SAFETY
2012    szkolenie, INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH - WARSZAWA, SZKOLENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE OBSŁUGI KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ANALIZY I OCENY BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW LOTNICTWA SIŁ ZBROJNYCH RP - TURAWA
2012    AIRBUS MILITARY C-295 PO02/PO03 AIRCRAFT DIFFERENCES MAINT. COURSE
2007    EADS CASA - STRUCTURAL REPAIRS
2007    EADS CASA - DE-IC BOC INSTALLATION
1997    CENTRUM SZKOLENIA INŻYNIERYJNO-LOTNICZEGO W OLEŚNICY - KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO STOPIEŃ PODSTAWOWY
1993    CENTRALNY OŚRODKEK SZKOLENIA SPECJALISTÓW TECHNICZNYCH WL OLEŚNICA - KURS W SPECJALNOŚCI EKSPOLOATACJA SAMOLOTU MIG-21

Odznaczenia i tytułu honorowe:

Medal srebrny „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
Medal srebrny „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
Medal w Służbie Pokoju United Nations Interim Force in Lebanon

W 2009 wyróżniony przez Dowódcę Sił Powietrznych tytułem “Inżynier Roku”
Studia podyplomowe ukończył w WAT w 2015 z wyróżnieniem.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych