BIP
8. Baza Lotnictwa Transportowego
Dowódca

płk pil. mgr inż. Paweł Bigos
 

Płk pil. mgr inż. Paweł Bigos urodził się 9 maja 1973 roku w Poniatowej.
W latach 1988-1992 kontynuował naukę w Liceum Lotniczym w Dęblinie.
Służbę w lotnictwie Sił Zbrojnych RP rozpoczął w 1992 roku, zostając słuchaczem Wyższej Oficerskiej  Szkoły Lotniczej w Dęblinie. W 1996 roku, jako absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych  został promowany na stopień podporucznika i uzyskał tytuł pilota wojskowego klasy 3.
Pierwsze stanowisko służbowe objął w 3. eskadrze lotniczej we Wrocławiu, gdzie został wyznaczony na stanowisko: pilot klucza a później starszy pilot. W latach 1999 – 2005 w 3. eskadrze lotnictwa transportowo-łącznikowego we Wrocławiu pełnił kolejno funkcje: dowódca załogi i starszy pilot-instruktor. Od 2005 roku pełnił służbę w 36. specjalnym pułku lotnictwa transportowego na stanowiskach: starszy pilot, oficer sekcji, dowódca klucza oraz dowódca zespołu M-28. W 2012 roku został wyznaczony na stanowisko specjalista - instruktor-pilot w Dowództwie Sił Powietrznych w Oddziale Lotnictwa Taktycznego w Warszawie. Następnie pełnił służbę jako: specjalista i starszy specjalista w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Oddziale Lotnictwa Szkolnego w Warszawie. W latach 2015-2017 służył w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego na stanowisku: dowódca eskadry. W 2017 roku został wyznaczony na stanowisko: szef wydziału szkolenia lotniczego - instruktor - pilot w Dowództwie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu.
Od 30 października 2017 roku jest dowódcą 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Balicach.

Płk Paweł Bigos posiada klasę mistrzowską pilota wojskowego w lotnictwie transportowym, uprawnienia instruktorskie we wszystkich warunkach atmosferycznych oraz pilota doświadczalnego III klasy na samolotach M-28B/PT GC. Jego życiowy nalot wynosi pond 3000 godzin.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych