BIP
8. Baza Lotnictwa Transportowego
AKTUALNOŚCI
Zawody pożarnicze Wojskowej Straży Pożarnej z Balic
29.06.2018
Zastęp WSP z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego poddany został testowi swoich umiejętności

Zgodnie z planem krakowskiej Delegatury WOP w dniu 29 czerwca odbyły się zawody pożarnicze tzw. I poziomu. Składały się one z egzaminu teoretycznego oraz części praktycznej: ćwiczenie indywidualne, zespołowe oraz ćwiczenie bojowe. Uczestniczył w nich wytypowany przez komendanta WSP sześcioosobowy  zastęp.
Zawody Pożarnicze organizowane są corocznie przez Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Celem organizowania zawodów jest sprawdzenie indywidualnego i zespołowego wyszkolenia strażaków a także doskonalenie umiejętności praktycznych strażaków.
Po zakończonych konkurencjach Szef krakowskiej Delegatury WOP pogratulował komendantowi WSP oraz zastępowi bardzo dobrego przygotowania do zawodów oraz wysokich wyników. Najlepsze zastępy i indywidualni strażacy wyłonieni w I poziomie wezmą udział w zawodach poziomu II organizowanego przez Siły Zbrojne RP.
kpt. M.Nojek


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych