BIP
8. Baza Lotnictwa Transportowego
AKTUALNOŚCI
Zakończenie szkolenia załóg samolotu CASA C-295M na symulatorze lotów
26.04.2018
W 8. BLTr zakończył się pierwszy cykl szkolenia symulatorowego wszystkich załóg wykonujących loty samolotem CASA C-295M

Szkolenie symulatorowe trwało od 12 grudnia 2017 roku a ostatnia załoga odbyła szkolenie w dniu 27 kwietnia br. Szkolenie prowadzili, nadzorowali i oceniali instruktorzy pracujący w 8. BLTr.

Obejmowało ono praktyczne działanie i współpracę załóg w sytuacjach awaryjnych występujących podczas lotów. Symulowane były sytuacje awaryjne dotyczące głównie niesprawności silników, niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz awarii poszczególnych instalacji i systemów samolotu.
Następny cykl szkolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, planowany jest we wrześniu 2018 roku.

W najbliższym okresie na symulatorze lotów samolotu CASA C-295M (Full Flight Simulator) rozpocznie się szkolenie oraz trening w lotach z wykorzystaniem NVG (Night Vision Goggles) oraz lotów tatktycznych (mała wysokość).
Planowane także jest szkolenie nowych pilotów zakwalifikowanych do latania na tym typie samolotu.

kpt. M.Nojek


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych