BIP
8. Baza Lotnictwa Transportowego
AKTUALNOŚCI
Odejście do rezerwy
30.01.2018
W Sali Tradycji 8. Bazy Lotnictwa Transportowego odbyło się pożegnanie odchodzącego do rezerwy st.chor.sztab. Arkadiusza Makoty

Podczas uroczystej zbiórki w obecności sztandaru jednostki zebrali się przełożeni, przyjaciele i koledzy komendanta Wojskowej Straży Pożarnej.

Dowódca 8. BLTr płk pil. Paweł Bigos podziękował odchodzącemu do rezerwy Chorążemu za dotychczasową służbę w Wojsku Polskim a w szczególności za służbę na rzecz straży pożarnej 8. Bazy Lotnictwa Transportowego, która dzięki jego zdeterminowaniu i pracy stała się jedną z najlepszych wojskowych straży pożarnych w kraju. Dowódca bazy życzył chorążemu Makocie powodzenia w cywilnym życiu oraz zapowiedział, że drzwi 8. BLTr będą dla niego zawsze otwarte.

Za owocną współpracę podziękował chorążemu także Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Krakowie ppłk Paweł GŁOWA.

Po pamiątkowych zdjęciach nastąpiło składanie życzeń oraz wpis do Księgi pamiątkowej 8. BLTr.

st.chor.sztab. Arkadiusz Makota

Służbę wojskową rozpoczął w 1988 roku jako kadet w Szkole Chorążych Służb Kwatermistrzowskich.  Na pierwsze stanowisko służbowe został skierowany do 6 Szpitala Wojsk Lotniczych. Następnie pełnił służbę w 6 Wojskowym Szpitalu, 6 Wojskowym Szpitalu z Polikliniką a od 2002 roku w 8. Bazie Lotniczej a następnie w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego.

W okresie służby wojskowej został odznaczony Brązowym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Złotym medalem Siły Zbrojne W Służbie Ojczyzny

kpt. M.Nojek


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych