BIP
8. Baza Lotnictwa Transportowego
AKTUALNOŚCI
Inauguracja roku szkoleniowego 2018
04.01.2018
W 8. Bazie Lotnictwa Transportowego oficjalnie rozpoczął się nowy rok szkoleniowy.

W sali kinowej Klubu Wojskowego odbyło się szkolenie inauguracyjne, w którym uczestniczyli żołnierze 8. Bazy Lotnictwa Transportowego.
Na początku, po złożeniu meldunku przez Szefa Sztabu, dowódca bazy płk pil. Paweł Bigos przywitał wszystkich obecnych, podziękował za wkład włożony w bezpieczne wykonywanie zadań lotniczych oraz przekazał podziękowania od dowódcy 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego płk. pil. Krzysztofa Walczaka.
Następnie dowódca bazy podsumował poprzedni rok oraz zapoznał obecnych z zadaniami i zamierzeniami czekającymi bazę w 2018 roku.

Po odczytaniu decyzji i rozkazów zostały wręczone wyróżnionym żołnierzom nagrody rzeczowe i odznaki.

Następnie dowódca Grupy Działań Lotniczych ppłk Sławomir Byliniak zapoznał żołnierzy z rozkazem w sprawie szkolenia lotniczego. Później uczestniczący w szkoleniu zostali zapoznani z czynnościami obowiązującymi personel lotniczy po zderzeniu z ptakami oraz zasadami FOD obowiązującymi wszystkich na balickim lotnisku.

Całość zajęć podsumował zastępca dowódcy płk Grzegorz Kot, życząc żołnierzom wszelkiej pomyślności oraz wytężonej pracy i sukcesów w nowym roku.

kpt. M.Nojek


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych