BIP
8. Baza Lotnictwa Transportowego
AKTUALNOŚCI
Nowy dowódca 8. Bazy Lotnictwa Transportowego
30.10.2017
Pułkownik pilot Paweł Bigos został wyznaczony na dowódcę 8. Bazy Lotnictwa Transportowego

Z tej okazji odbyła się uroczysta zbiórka na placu apelowym podczas, której płk Grzegorz Kot przekazał dowodzenie bazą.
Na przekazanie dowodzenia bazą licznie przybyli goście z jednostek wojskowych i mundurowych Garnizonu Kraków-Balice oraz Kraków, przedstawiciele władz samorządowych  oraz jednostki, instytucje i organizacje współpracujący z bazą.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00 złożeniem meldunku Inspektorowi Sił Powietrznych cz.p.o. generałowi brygady Mirosławowi Jemielniakowi o gotowości  pododdziałów do apelu.
 

Po przyjęciu meldunku i przywitaniu się Inspektora z przybyłymi na uroczystość gośćmi, nastąpiło oficjalne przekazanie dowodzenia bazą. Sztandar z rąk Pułkownika Kota 
przejął Dowódca 8 BLTr. płk pil. Paweł Bigos.

Podczas apelu głos zabrali: płk Kot, płk Walczak, dowódca 8. BLTr płk pil. Paweł Bigos oraz Inspektor Sił Powietrznych .

W swoim wystąpieniu Pułkownik Kot podziękował kadrze i pracownikom oraz wszystkim z którymi przyszło mu współpracować za wzorową współprace i życzliwość. Życzył 
również Pułkownikowi Bigosowi powodzenia w  dowodzeniu 8. BLTr, wyrażając przekonanie, że to odpowiedzialne i prestiżowe stanowisko trafiło w dobre ręce.

Pułkownik Bigos zapewnił, że nie zawiedzie przekazanegu mu zaufania, a przy pomocy dowództwa, żołnierzy i pracowników RON 8. BLTr postara się podnieść profesjonalizm i jakość wykonywanych zadań na jeszcze wyższy poziom.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów 8. BLTr.

kpt. M.Nojek


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych