BIP
8. Baza Lotnictwa Transportowego
AKTUALNOŚCI
Szkolenie żołnierzy rezerwy w 8. BLTr
27.10.2017
W dniach 18-27 października odbyły się krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy, mających nadane przydziały mobilizacyjne w 8. BLTr.

Na ćwiczenia stawiło się 58 żołnierzy rezerwy.

Po umundurowaniu i zakwaterowaniu w budynku Grupy Wsparcia żołnierze uczestniczyli w cyklu zajęć podstawowych z BHP, ppoż. i Ochrony Informacji Niejawnych.

Rezerwiści uczestniczyli także w szkoleniu SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape – Przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka) na poziomie A.

Szkolenie programowe obejmowało przedmioty ogólnowojskowe oraz specjalistyczne zgodnie z programem szkolenia żołnierzy rezerwy. Najciekawsze były jak zawsze zajęcia terenowe tj. strzelanie, OPBMR, inż-sap a także elementy taktyki - stawianie zasłon dymnych.


Szkolenie miało na celu podtrzymanie i doskonalenie umiejętności oraz przygotowanie do realizacji zadań wynikających z nadanych przydziałów na stanowiska w 8. BLTr.

kpt. M.Nojek


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych