BIP
8. Baza Lotnictwa Transportowego
AKTUALNOŚCI
Narodowy Dzień Pamięci
01.03.2017
W 8. Bazie Lotnictwa Transportowego odbyły się uroczyste obchodyi Narodowego Dnia Pamięci

Obchodząc "Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Delegacja 8. Bazy Lotnictwa Transportowego złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem "Niezłomnym Ojczyzna" w Morawicy.

O godzinie 12.00 na terenie Bazy odbyła się zbiórka pododdziałów 8. BLTr.
Po złożeniu meldunku przez Szefa Sztabu,  Dowódca 8. Bazy Lotnictwa Transportowego płk Grzegorz Kot przywitał się ze sztandarem oraz żołnierzami uczestniczącymi w uroczystości.


Następnie odczytane zostało Przesłanie Ministra Obrony Narodowej.
Minister Obrony Narodowej podkreślił, iż Żołnierze Niezłomni - "nie byli osamotnioną grupką ludzi, którzy działali wbrew jakimkolwiek sensownym analizom i wbrew jakimkolwiek sensownym nadziejom. Odwrotnie, czerpiąc z wielkiej polskiej tradycji niepodległościowej, tak, także tradycji romantycznej, tak, tej, która była ujęta w słowach pieśni „rzucamy swój los na stos”, wiedzieli, że ich ofiara krwi przyniesie kiedyś skutek, przyniesie odbudowę niepodległego państwa polskiego."


Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie medali.


 - "Jest to Dzień hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji, za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Wolnej Ojczyzny. Jest to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu przez długie lata. …" - podkreślił w przemówieniu okolicznościowym płk Grzegorz Kot.


Uroczysta zbiórka zakończyła się defiladą pododdziałów 8. BLTr.
 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony ustawą z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w hołdzie „bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. Jego data nawiązuje bezpośrednio do egzekucji członków IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, wykonanej 1 marca 1951 r. w więzieniu mokotowskim.

kpt. M.Nojek


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych