BIP
8. Baza Lotnictwa Transportowego
AKTUALNOŚCI
Podsumowanie roku
28.02.2017
Podsumowanie roku Pułkownik pilot Krzysztof Walczak przeprowadził odprawę rozliczeniowo – zadaniową z dowódcami jednostek bezpośrednio podporządkowanych Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

Podczas odprawy dowódcy jednostek wojskowych meldowali o wykonaniu zadań zaplanowanych na 2016 rok  oraz głównych zamierzeniach przyjętych na rok 2017.
W wystąpieniach dominowały tematy szkolenia, gotowości bojowej, bezpieczeństwa lotów, sprawności sprzętu, a także zabezpieczenia logistycznego i ukompletowania. Dowódcy jednostek przedstawili także priorytety działania na 2017 rok oraz ograniczenia mogące mieć pływ na ich realizację.

 


W drugiej części odprawy Szefowie Sztabu oraz Szkolenia 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego ukierunkowali działalność w zakresie szkolenia i działalności sztabowej, a Starszy Inspektor Bezpieczeństwa Lotów postawił zadania w dotyczące profilaktyki zmierzającej do zmniejszenia możliwości zaistnienia zdarzeń lotniczych. Odprawa połączona była z oceną i analizą dyscypliny wojskowej za rok 2016, której dokonał Szef Sekcji Wychowawczej.

 


Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego ukierunkował działalność podwładnych, określił priorytety, a także podziękował za zaangażowanie i trud włożony w realizację zadań w minionym roku.
Odprawa była również okazją do wręczenia nagród dla najlepszych żołnierzy, którzy w 2016 roku wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami w działalności służbowej.


 


Pułkownik pilot Krzysztof Walczak – Dowódca 3. SLTr uhonorował statuetkami okolicznościowymi Żołnierzy Roku w poszczególnych kategoriach:
1.    Kapitan Bartłomiej Zin – Sztabowiec Roku,
2.    Kapitan Paweł Mierzwa – Inżynier Roku,
3.    Kapitan Lucjan Krzysiek - Kontroler Roku,
4.    Kapitan pilot Paweł Lachiewicz – Pilot Roku,
5.    Kapitan Łukasz Maj – Nawigator Roku,
6.    Kapitan Bartosz Siwik – Logistyk Roku,
7.    Młodszy chorąży Adrian Lasoń – Technik Roku
8.    Starszy chorąży sztabowy Andrzej Rurarz – Podoficer Roku,
9.    Starszy szeregowy Michał Zdunek – Szeregowy Roku.

Tekst i zdjęcia: kpt. Martyna Fedro-Samojedny


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych