BIP
8. Baza Lotnictwa Transportowego
AKTUALNOŚCI
25.08.2016 Obchody Święta Lotnictwa Polskiego
31.08.2016
Uroczystym apelem uczczono w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego Święto Lotnictwa Polskiego.

W dniu 25 sierpnia, w obecności pododdziałów 8. Bazy Lotnictwa Transportowego,  1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania oraz 3. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego SP, dowódca uroczystości mjr Jacek Flis złożył p.o. Dowódcy 8. BLTr ppłk mgr inż. Markowi Majocha meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu.
Następnie ppłk Majocha powitał wszystkich zgromadzonych, a na maszt podniesiona została flaga Sił Powietrznych RP.

W czasie uroczystości odczytana została decyzja Ministra Obrony Narodowej o przyznaniu medali „Za zasługi dla obronności kraju”, decyzje Ministra Obrony Narodowej o mianowaniu na kolejne stopnie wojskowe oraz okolicznościowy rozkaz Dowódcy 8. BLTr w sprawie: wyróżnienia żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej z okazji Święta Lotnictwa. Następnie Dowódca uhonorował wyróżnionych żołnierzy wręczeniem medali „Za zasługi dla obronności kraju”, wręczeniem aktów mianowań, listów gratulacyjnych oraz pism pochwalnych ze zdjęciem wyróżnionego na tle sztandaru. Dowódca 8. BLTr wyróżnił łącznie 73 żołnierzy i 26 pracowników RON.

W swoim wystąpieniu ppłk Majocha podziękował wszystkim żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej 8. Bazy Lotnictwa Transportowego za codzienną, odpowiedzialną służbę i pracę, wymagającą nie tylko wysokich kwalifikacji, ale także odwagi i wielu wyrzeczeń.

Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów 8. Bazy Lotnictwa Transportowego, 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania oraz 3. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego SP.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych