BIP
8. Baza Lotnictwa Transportowego
AKTUALNOŚCI
Inauguracja roku szkoleniowego 2019
03.01.2019
8. Baza Lotnictwa Transportowego oficjalnie rozpoczęła nowy rok szkoleniowy

W sali kinowej Klubu Wojskowego odbyło się szkolenie inauguracyjne, w którym uczestniczyli żołnierze 8. Bazy Lotnictwa Transportowego.
Na początku, po złożeniu meldunku przez Szefa Sztabu oraz po odczytaniu rozkazów zostały wręczone wyróżnionym żołnierzom nagrody rzeczowe i odznaki.
Dowódca bazy płk pil. Paweł Bigos przywitał wszystkich obecnych, podziękował za trud włożony w bezpieczne wykonywanie zadań lotniczych.
Następnie dowódca bazy podsumował poprzedni rok oraz zapoznał obecnych z zadaniami i zamierzeniami czekającymi bazę w 2019 roku.
Szef Sekcji WF i Sportu zapoznał wszystkich obecnych ze zmianami przepisów dotyczących egzaminu z WF obowiązującymi w 2019 roku.
Po krótkiej przerwie, dowódca Grupy Działań Lotniczych ppłk pil. Sławomir Byliniak podsumował szkolenie lotnicze w 2018 roku a później zastępca dowódcy GDL zapoznał żołnierzy z rozkazem w sprawie szkolenia lotniczego.

kpt. M.Nojek


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych