BIP
8. Baza Lotnictwa Transportowego
O NAS

MISJA 8. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

„8 Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach przeznaczona jest do zabezpieczenia i realizacji zadań transportu lotniczego na korzyść jednostek wojskowych Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz dla Polskich Kontyngentów Wojskowych.
Zabezpiecza logistycznie wskazane jednostki oraz sojusznicze siły wzmocnienia w ramach wsparcia państwa gospodarza w okresie pokoju, kryzysu i  wojny.
Zgodnie z planem przydziałów gospodarczych 8.BLTr zabezpiecza szereg jednostek i instytucji wojskowych.”

PRZEZNACZENIE I ZADANIA


Do głównych zadań 8. Bazy Lotnictwa Transportowego należy:

•    Szkolenie lotnicze;
•    Zabezpieczenie logistyczne lotów i bieżącej działalności pododdziałów bazy i jednostek wojskowych przydzielonych na zaopatrzenie gospodarcze;
•    Zabezpieczenie bieżących potrzeb remontowych i obsług technicznego sprzętu bojowego;
•    Współudział w realizacji zadań z zakresu ratownictwa lotniczego;
•    Realizacja zadań ochrony i obrony kompleksu lotniskowo-koszarowego Kraków-Balice;
•    Przyjęcie i zabezpieczenie logistyczne sił i środków państw sojuszniczych;
•    Zabezpieczenie wizyt delegacji zagranicznych.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych